Komunikat w sprawie "Szkoły dla Rodziców"!

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz koniecznością podjęcia działań prewencyjnych związanych ze zmniejszeniem ryzyka zakażenia koronawirusem zapisy na zajęcia "Szkoły dla Rodziców" zostają wstrzymane DO ODWOŁANIA!
O ewentualnym wznowieniu zapisów zostaną Państwo poinformowani w kolejnych komunikatach.

Wstęp do mediacji rówieśniczych

Szanowni Państwo, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów Polskich Oddział Podlaski, zaprasza na udział w bezpłatnym:
1. Webinarium pt.: Wstęp do mediacji rówieśniczych, część 1 (4 godziny dydaktyczne)
Szkolenie adresowane jest do pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli i zostanie zrealizowane za pomocą programu ZOOM. Terminy (do wyboru, liczba miejsc ograniczona):
- 15.11.2021 roku, w godzinach 8.30-11.45
- 29.11.2021 roku, w godzinach 8.30-11.45
- 14.02.2022 roku, w godzinach 8.30-11.45
- 28.02.2022 roku, w godzinach 8.30-11.45
- 25.04.2022 roku, w godzinach 8.30-11.45
- 09.05.2022 roku, w godzinach 8.30-11.45
Program:
- Podstawy prawne mediacji, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów oświatowych.
- Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w oparciu o model mediacji klasycznej.
- Diagnoza konfliktu na rzecz możliwości prowadzenia mediacji w warunkach szkolnych (typy konfliktów).
- Wybrane aspekty procedury mediacyjnej: rozmowy indywidualne jako metoda interwencji.
- Zastosowanie mediacji w realnych konfliktach w szkole.

2. Szkolenie pt. Wstęp do mediacji rówieśniczych, część 2 – Szkolne Kluby Mediatora (6 godzin dydaktycznych)
Szkolenie adresowane jest do uczestników pierwszej części webinarium: „Wstęp do mediacji rówieśniczych, część 1”, i odbędzie się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Białymstoku. Terminy (do wyboru, liczba miejsc , w następujących terminach (liczba miejsc ograniczona):
- 13.12.2021 roku, w godzinach 8.30-13.30
- 14.03.2022 roku, w godzinach 8.30-13.30
- 23.05.2022 roku, w godzinach 8.30-13.30
Program:
- Mediacja rówieśnicza jako metoda rozwiązywania konfliktów w szkole w oparciu o model mediacji klasycznej (procedura).
- Przygotowanie młodych mediatorów (przygotowanie programu szkolenia, zakres niezbędnych umiejętności).
- Szkolne Kluby Mediatora (zakres działania w szkole).

WARUNKI REKRUTACJI (webinarium i szkolenie):
- przewidywane grupy: do 10 osób;
- o przyjęciu na dany termin decyduje kolejność zgłoszeń;
- w pierwszej kolejności będą przyjmowane z osoby z placówek oświatowych z rejonu działania PPP nr 1 w Białymstoku.
Zgłoszenie należy przesłać na adres email: mszargiej@poradnia.bialystok.pl
Uczestnicy webinarium / szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warsztat pracy logopedy

Dnia 30.09.2021 roku, na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, odbyło się spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Logopedów. Szkolenie miało charakter praktyczny i dotyczyło złożonego zagadnienia jakim jest „Warsztat pracy logopedy”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatu za aktywny udział i zapraszamy na kolejne spotkania:

 • 18.11.2021r. - „Mutyzm wybiórczy studium przypadku”.
 • 17.02.2022r. – „Anatomia dla logopedów”.
 • 07.04.2022r. – „Terapia logopedyczna dziecka z ASD”.
 • 09.06.2022r. – „Stymulacja rozwoju mowy małego dziecka – współpraca z rodzicami.”

SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY

Konsultacje          Porady          Rozmowa          Wsparcie
dla dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli

Nasi specjaliści:
mgr Grażyna Anczurowska - adres e-mail: ganczurowska@poradnia.bialystok.pl - psycholog, terapeuta pedagogiczny (dzieci 0 – 9. r. ż.)
mgr Mirosława Słowik - adres e-mail: mslowik@poradnia.bialystok.pl - psycholog (dzieci i młodzież 10. – 18. r. ż.; awans zawodowy nauczycieli)
mgr Aneta Czembrowska - adres e-mail: aczembrowska@poradnia.bialystok.pl - pedagog (dzieci i młodzież szkolna; trudności szkolne, TUS, TZA)
mgr Renata Janowicz - adres e-mail: rjanowicz@poradnia.bialystok.pl - pedagog specjalny/terapeuta SI
mgr Ewa Werda - adres e-mail: ewerda@poradnia.bialystok.pl - pedagog/terapeuta SI
mgr Sylwia Raciborska - adres e-mail: sraciborska@poradnia.bialystok.pl - pedagog/doradca zawodowy
mgr Jolanta Rynkowska - adres e-mail: jrynkowska@poradnia.bialystok.pl - neurologopeda

Zadania i cele:
1. Wstępna analiza i ocena zgłaszanego problemu.
2. Analiza przypadków dzieci i młodzieży (np. trudności szkolne, trudności szkolno-wychowawcze, trudności w uczeniu się, trudności emocjonalne i zachowania, itp.)
3. Analiza dokumentów wydanych przez placówki oświatowe i medyczne (poradnie, gabinety lekarskie, zaświadczenia lekarskie, itp.)
4. Pomoc w ocenie prawidłowości rozwoju psychomotorycznego dziecka.
5. Analiza przypadku pod kątem prawidłowego rozwoju mowy.
6. Analiza przypadku pod kątem rozwoju procesów integracji sensorycznej (dzieci do 9. r. ż.)
7. Pomoc nauczycielom w ocenie problemu dziecka.
8. Pomoc nauczycielom w uzyskaniu informacji dot. zdobywania stopni awansu zawodowego.
9. Doradztwo zawodowe młodzieży.
10. Wskazanie placówek na terenie miasta Białystok wspierających dziecko i rodzinę.
11. Pomoc w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.
12. Dostęp do druków i zgłoszeń.

 • Terminy: 3 razy w miesiącu PONIEDZIAŁEK/ŚRODA/CZWARTEK;
 • Godziny: 16:00 - 18:00;
 • Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku, ul. Piotrkowska 2;
 • Zgłoszenia: WYŁĄCZNIE POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ na e-mail do poszczególnych specjalistów (patrz powyżej).

Wykaz terminów spotkań:

PONIEDZIAŁEK

 • 11.10.2021 r.
 • 08.11.2021 r.
 • 13.12.2021 r.
 • 10.01.2022 r.
 • 07.02.2022 r.
 • 07.03.2022 r.
 • 11.04.2022 r.
 • 09.05.2022 r.
 • 13.06.2022 r.

ŚRODA

 • 13.10.2021 r.
 • 10.11.2021 r.
 • 15.12.2021 r.
 • 12.01.2022 r.
 • 09.02.2022 r.
 • 09.03.2022 r.
 • 13.04.2022 r.
 • 11.05.2022 r.
 • 15.06.2022 r.

CZWARTEK

 • 21.10.2021 r.
 • 04.11.2021 r.
 • 16.12.2021 r.
 • 13.01.2022 r.
 • 10.02.2022 r.
 • 10.03.2022 r.
 • 07.04.2022 r.
 • 12.05.2022 r.
 • 09.06.2022 r.

Wsparcie logopedyczne małego dziecka

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym na terenie naszej Poradni rozpoczyna działalność Specjalistyczny Zespół Wczesnej Profilaktyki i Wsparcia Logopedycznego Małego Dziecka. Świadczymy pomoc w zakresie konsultacji i diagnozy logopedycznej dziecka do 4 roku życia.
Dyżury specjalistów odbywać się będą cyklicznie - 2 x w miesiącu w godzinach 16:00-18:00 - począwszy od 11 października.
Zgłoszenia (do pobrania poniżej) należy przesłać drogą mailową, dostarczyć do skrzynki podawczej Poradni lub przesłać pocztą tradycyjną.
Na spotkania kwalifikujemy dzieci z rejonu działania Poradni według kolejności zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy rodziców razem z dziećmi.


NABÓR DO NOWEJ GRUPY WARSZTATOWEJ! "SPOTKAJMY SIĘ W REALU"

Mając na uwadze aktualne potrzeby młodzieży, powracającej do szkół po ponad rocznym okresie nauki zdalnej wywołanej przez pandemię COVID – 19, ogłaszamy nabór do nowej grupy warsztatowej!

 • Dla kogo? - uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych;
 • Jaka grupa? - kameralna, max. do 8 uczestników;
 • Co to? - warsztaty (z elementami treningu pewności siebie);
 • Kiedy? - WTOREK, w godz. 14:00-15:30;
 • Dokładniej? - 3 spotkania (I - 05.10.2021 r., II - 12.10.2021 r., III - 19.10.2021 r.);
 • Gdzie? - sala nr 17, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 Białymstoku, ul. Piotrkowska 2, Białystok.
 • Po co mi to? :)
  – pokonam lęk przed powtórnym zajęciem szkolnych ław;
  – porzucę wirtualną rzeczywistość na rzecz realu;
  – poznam (może?) jakieś fajne, nowe osoby o podobnych trudnościach, jak moje;
  – będę odważniejszy i pewniejszy siebie.
 • Kto prowadzi? - psycholog i pedagog z PPP1;
 • Bezpieczeństwo? - zgodnie z aktualnymi wytycznymi.


Zgłoszenia prosimy kierować na adres e – mail: dkwasniewska@poradnia.bialystok.pl wraz z wypełnionym czytelnie zgłoszeniem (poniżej).
Po zakończeniu rekrutacji, odezwiemy się do wybranych osób.


Kampania społeczna: Życie warte jest rozmowy

Zainicjowana z okazji obchodów Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom (World Suicide Prevention Day) 10 września 2018 roku przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii, przy współpracy z samorządem doktorantów Wydziału "Artes Liberales" UW. Głównym celem kampanii jest promowanie wrażliwości i otwartości na rozmowę z osobami w kryzysie psychicznym, które często nie mają możliwości opowiedzenia o swoich przeżyciach i problemach z jakimi się zmagają. Projekt został stworzony z myślą o podniesieniu świadomości społecznej dotyczącej zjawiska jakim jest samobójstwo oraz upowszechnieniu możliwych sposobów prewencji i profilaktyki.


Aktualna baza danych instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w województwie podlaskim

Przekazujemy do wiadomości i zachęcamy do ewentualnego korzystania z aktualnej bazy teleadresowej instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie przygotowanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Polityki Społecznej.

Wolontariat Koleżeński

Wolontariat koleżeński Mary i Max to nowatorski Projekt, którego celem jest umożliwienie osobom z autyzmem i zespołem Aspergera nawiązanie nowych, satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami. Na podstawie informacji uzyskanych z formularza internetowego oraz indywidualnych rozmów staramy się dobrać uczestników i wolontariuszy w pary, biorąc pod uwagę ich miejsce zamieszkania, wspólne zainteresowania, a także wiek i płeć. Projekt polega na regularnych spotkaniach tak dobranych osób przez okres około 8 miesięcy. Początkowo odbywają się one w domu uczestnika, a w późniejszym okresie mogą obejmować wspólne wyjścia, na przykład do kina, na basen czy koncert. Ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia (i bezpieczeństwo) biorących udział w Projekcie. Zarówno wolontariusze, jak i uczestnicy i ich rodziny mogą liczyć na wsparcie podczas całego czasu trwania Projektu.


Warsztat - "Razem z moim dzieckiem"

Szanowni Państwo, Wasze dzieci wróciły do szkół po rocznej edukacji w trybie zdalnym. Wejście w rytm nauki stacjonarnej, bycie w grupie rówieśniczej jest źródłem stresu. Zapraszamy Państwa na trzygodzinny warsztat: ,,Razem z moim dzieckiem”.
Głównym celem jest doskonalenie strategii na bycie razem z dzieckiem w tej pandemicznej rzeczywistości. Będzie także przestrzeń na wymianę doświadczeń między uczestnikami. Proponowany termin spotkania - 16.06.2021 r. (środa) w godzinach 16.30 – 19.30, w Sali 17. Zapraszamy rodziców dzieci w wieku 10 – 15 lat.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia na adres: sraciborska@poradnia.bialystok.pl, do dnia 14.06.2021 r.


Jak wspierać uczniów powracających do szkół?

12 maja 2021r. psycholog i pedagog z naszej Poradni uczestniczyli w konferencji online organizowanej przez MODM Białystok we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Temat przewodni spotkania dotyczył tego "Jak wspierać uczniów powracających do szkół"? Prelegenci zwracali szczególną uwagę na stan psychiczny i emocjonalny dzieci i młodzieży po prawie rocznym okresie nauki zdalnej. Rekomendowano powtórną integrację grup oraz pracę nad odbudowywaniem więzi rówieśniczych.
Poniżej znajdują się materiały z konferencji.
Zapraszamy do zapoznania się.


Światowy Dzień Walki z Anoreksją

6 maja obchodzimy Światowy Dzień Walki z Anoreksją.
Anorexia nervosa, czyli jadłowstręt psychiczny, ujawnia się zazwyczaj w trakcie dojrzewania. Jej przyczyną może być brak odpowiednich relacji rodziców z dzieckiem w jego wczesnym stadium rozwoju czy złe wzorce popkulturowe, jednak duży wpływ mają tu także kwestie genetyczne oraz przyjmowane leki.Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

5 maja obchodzimy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Dyskryminacja to największy przeciwnik osób niepełnosprawnych, który bierze się głównie z niewiedzy, strachu i braku empatii. Osoby niepełnosprawne zmagają się na co dzień, nie tylko z barierami architektonicznymi, ale także finansowymi, prawnymi i instytucjonalnymi. Mierzą się także z ograniczeniami wynikającymi z ich niepełnosprawności oraz z wykluczeniem i mentalnym odseparowywaniem się od nich ludzi zdrowych. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ma na celu zmianę stereotypów na temat osób niepełnosprawnych intelektualnie, ale i pokazanie społeczeństwu, że są oni wśród nas i mają takie same prawa.


AFAZJA - szkolenie logopedów

W dniu 26.04.2021 r. odbyło się kolejne spotkanie logopedów w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia. Tematem spotkania było „Diagnozowanie i programowanie terapii dziecka z afazją”.
W polskiej literaturze logopedycznej brakuje jednolitej terminologii zaburzeń mowy pochodzenia centralnego. Szczególnie dużo kontrowersji narosło wokół problematyki afazji rozwojowej. Informacje przekazane na szkoleniu pomogły uczestnikom uporządkować problem nazywania i definiowania zaburzeń językowych występujących u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Pozwoliły też zobaczyć wielowymiarowość afazji dziecięcej, zrozumieć jej uwarunkowania i mechanizmy powstawania. Miejmy nadzieję, że wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwi logopedom ustalanie hierarchii celów w procesie terapeutycznym, a tym samym skuteczne prowadzenie terapii.
Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.

Światowy Dzień Książki

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich:
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” - Wisława Szymborska

W 1995 roku UNESCO ustanowiło Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, który jest obchodzony 23 kwietnia w ponad 100 krajach na całym świecie. To święto autorów, ilustratorów, wydawców, książek, czytelników i czytelnictwa. Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii – w 1926 roku wystąpił z nim wydawca, Vicente Clavel Andres.
Czytanie to wielka przyjemność, ale także nauka wpływająca na rozwój dziecka. Warto czytać dzieciom już od urodzenia. Dziecko nie do końca rozumie znaczenie wszystkich słów, ale słyszy głos i intonację rodzica, czuje rytm wypowiadanego tekstu i płynące z niego emocje. Dzięki temu rozwija się intelektualnie i społecznie. 20 minut dziennie, codziennie - tyle eksperci zalecają czytać dzieciom.

Czytanie dzieciom jest ważne, gdyż:

 • stymuluje rozwój mózgu - zanim dziecko nauczy się mówić, na początku uczy się rozumieć mowę, a więc tworzyć tzw. słownik bierny; zjawisko to związane jest z kolejnością dojrzewania poszczególnych ośrodków w mózgu, odpowiedzialnych za rozumienie oraz artykułowanie mowy; otaczanie mową od wczesnego dzieciństwa wiąże się z lepszym przyswajaniem wiedzy o języku; im więcej styczności z danym zjawiskiem, tym więcej połączeń między neuronami, dzięki którym dziecko więcej rozumie i lepiej radzi sobie z informacją w przyszłości;
 • stymuluje rozwój mowy, myślenie i usprawnia pamięć - czytanie dzieciom stymuluje bierny (rozumienie) oraz czynny (mowa) słownik dziecka i pomaga w przezwyciężaniu dysleksji, pomaga także w wyrażaniu własnych myśli; słuchając, dziecko śledzi rozwój akcji, dialogi, dostrzega i przewiduje konsekwencje, a także zależności przyczynowo-skutkowe; czytanie pozwala łączyć nową wiedzę z tym, co dziecko już zna;
 • kształtuje inteligencję emocjonalną - książka to dla dziecka skarbnica wiedzy o emocjach; pomaga poznać, nazwać i wyrażać emocje, a także pokazuje, jak sobie z nimi radzić, uczy oceny swojego zachowania z moralnego punktu widzenia, daje wewnętrzną siłę do radzenia sobie z trudnościami, rozbudza i kształtuje wrażliwość emocjonalną, pokazuje, jak panować nad własnymi emocjami, uczy rozróżniać świat zewnętrzny od świata odczuć i wrażeń, pomaga oswoić trudne tematy i pokonywać lęki;
 • buduje więź emocjonalną - wspólne czytanie to forma spędzania czasu, daje dziecku poczucie bliskości i bezpieczeństwa, uspokaja, wzmacnia poczucie przynależności do rodziny, pomaga rodzicowi zrozumieć emocjonalny i społeczny rozwój swojego dziecka;
 • rozbudza ciekawość świata – dostarcza podstawowej wiedzy o otaczającym świecie, np. o ludziach i przedmiotach, przekazuje wzorce osobowe pozwala rozwijać hobby, zainteresowania i zaspokoić ciekawość na różne tematy; daje nowe wzory osobowe oraz wskazówki, jak postępować w nieznanych dotąd sytuacjach;
 • rozwija wyobraźnię - literatura zmusza do zastanowienia się, analizy, rozwija kreatywność, jest dla dziecka czasem relaksu, pozwalającym na odreagowanie emocji;
 • zachęca do uczestnictwa w życiu społecznym - ludzie, którzy regularnie czytają lub mieli styczność z literaturą w wieku dziecięcym, mają większą łatwość i swobodę wypowiedzi, przez co chętniej nawiązują kontakty społeczne; czytanie uczy wyrażać własne potrzeby i oczekiwania wobec innych, a także rozwiązywać problemy oraz wyciągać logiczne wnioski;
 • przygotowuje do samodzielnego czytania i pisania – pomaga odnaleźć się w nowej rzeczywistości, jaką jest szkoła - rozwija zainteresowanie słowem pisanym oraz rozbudza w dziecku gotowość do nauki samodzielnego czytania, dziecko, które ma styczność z literaturą od najmłodszych lat, dużo wcześniej poznaje litery, a to bardzo dobry wstęp do nauki;
 • buduje czytelnika w przyszłości - te dzieci, które z literaturą obcowały od najwcześniejszych lat, mają znacznie większą szansę kontynuować swoje literackie fascynacje w dorosłości.

W zakładce „Świadomy rodzic” polecamy ciekawe propozycje książek o wychowaniu i nie tylko.


Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, rozpoznawalnym we wczesnym okresie życia. Na nieprawidłowy rozwój i zaburzenia funkcji mózgu mają wpływ złożone przyczyny medyczne. Autyzm głęboko zaburza odbiór świata zewnętrznego poprzez zmysły, rozwój komunikacji z innymi ludźmi i tworzenie relacji społecznych. Zaburzenia sensoryczne powodują odmienny odbiór światła, obrazów i dźwięków, przez nie osoby dotknięte autyzmem inaczej odczuwają smak, zapach, dotyk czy ból. Często obserwowane są trudności z precyzyjnym rozumieniem kierowanych do nich wypowiedzi. Z powodu innego sposobu odbioru świata osoby z autyzmem często tworzą swój wewnętrzny obraz świata, często odmienny od naszego. Mają także trudności z budowaniem relacji i więzi z innymi osobami, czy okazywaniem emocji w relacjach międzyludzkich. Wyróżnia się różne stopnie autyzmu –od ciężkiego do łagodnego, z niektórymi cechami autyzmu do zaburzeń sprzężonych. Łagodną postać autyzmu często diagnozuje się jako Zespół Aspergera. Cięższy autyzm często występuje również z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu. W związku z tym głębszym postaciom autyzmu towarzyszą często trudności w uczeniu się, rozumieniu i prowadzeniu rozmowy, nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji i zabawy z innymi.
Polecane strony:Dla nauczycieli:
Poradnik „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”, „Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów”.Światowy Dzień Kolorowej Skarpetki

21 marca to nie tylko pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, ale także Światowy Dzień Kolorowej Skarpetki, czyli od 2005 roku święto ludzi z Zespołem Downa.

Pomysłodawcą był Stylianos E. Antonarakis – genetyk z uniwersytetu w Genewie. Wybór tego dnia to nie przypadek. To dzień narodzin świata przyrody po zimie, ale też symbol istoty zaburzenia. Osoby z zespołem Downa charakteryzuje dodatkowy trzeci chromosom w 21 parze naszego zapisu genetycznego DNA. Aktualnie dzięki badaniom prenatalnym zespół Downa jest diagnozowany już w czasie ciąży. Dodatkowy chromosom objawia się zespołem wad wrodzonych, z których większość (bo aż 79%) to wady małe. Zespół Downa jest zazwyczaj identyfikowany przy urodzeniu, na co pozwala obecność cech fizycznych, tj.: niskie napięcie mięśniowe, lekko spłaszczony profil twarzy i mongoloidalne ustawienie skośnych, wąskich szpar powiekowych, a także poprzeczna linia tzw. _małpia bruzda _na wewnętrznej części dłoni. Z reguły u noworodków występuje wiotkość mięśni spowodowana słabym napięciem, co wpływa na tendencję do otwierania ust i wysuwania języka. Charakterystyczna jest także zwiększona ruchomość kończyn w stawach. Waga i wzrost są przeciętne przy urodzeniu, a w okresie dojrzewania często pojawia się nadwaga. Ostatecznie są to osoby o niższym wzroście niż średnia w populacji. Stałymi cechami Zespołu Downa jest niepełnosprawność intelektualna oraz pierwotny niedobór odporności.

Symbolem święta stały się kolorowe skarpetki i oznaczają „kocham Cię takim jakim jesteś”.

Z okazji tego dnia na całym świecie odbywają się spotkania, których celem jest zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej Zespołu Downa oraz propagowanie integracji.

Zapraszamy do śledzenia strony:


Bezpłatne konsultacje logopedyczne

Polskie Towarzystwo Logopedyczne - Oddział Białystok serdecznie zaprasza na
BEZPŁATNE KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE w ramach Europejskiego Dnia Logopedy.
Konsultacje odbędą się w dniach 2-9 marca 2021 roku w godzinach: 10:00-18:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku przy u. Piotrkowskiej 2.
Logopedzi udzielający konsultacji: mgr Iwona Jermak, mgr Małgorzata Kurnicka, mgr Barbara Radłowska, mgr Jolanta Rynkowska, mgr Joanna Stachurska, mgr Estera Urbanek, mgr Jolanta Zakrzewska.
Aby wziąć udział w konsultacjach należy zarejestrować się uprzednio telefonicznie
pod nr tel 85 744 53 50.

Gotowość szkolna

Dojrzałość szkolna to gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków, jakie stawia przed nim szkoła. Przygotowanie do szkoły polega na wytworzeniu różnorodnych umiejętności i przyzwyczajeń oraz odpowiednich cech charakteru, które będą przydatne do nauki. Dobry start w klasie pierwszej jest ważny dla dalszej kariery; istotny jest pozytywny stosunek do nauczycieli i szkoły, nauki.
Pójście do szkoły to ważne wydarzenie w życiu dziecka i rodziny, ale także pełne napięcia: czy dziecko odniesie sukces, czy pojawią się trudności?
Zachęcamy do pobrania materiału przygotowanego przez pracowników Poradni.


Bruksizm

Tematem spotkania Sieci Logopedów w dniu 22.02.2021r. był bruksizm czyli nawykowe, nieświadome zaciskanie zębów i zgrzytanie zębami. Omówiono jego przyczyny, objawy oraz sposoby leczenia. Temat wywołał bardzo duże zainteresowanie ponieważ bruksizm staje się problem społecznym a jego konsekwencje wywołują poważne problemy zdrowotne. Dziękujemy wszystkim logopedom za aktywny udział w spotkaniach i zapraszamy do dalszej współpracy.