Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, rozpoznawalnym we wczesnym okresie życia. Na nieprawidłowy rozwój i zaburzenia funkcji mózgu mają wpływ złożone przyczyny medyczne. Autyzm głęboko zaburza odbiór świata zewnętrznego poprzez zmysły, rozwój komunikacji z innymi ludźmi i tworzenie relacji społecznych. Zaburzenia sensoryczne powodują odmienny odbiór światła, obrazów i dźwięków, przez nie osoby dotknięte autyzmem inaczej odczuwają smak, zapach, dotyk czy ból. Często obserwowane są trudności z precyzyjnym rozumieniem kierowanych do nich wypowiedzi. Z powodu innego sposobu odbioru świata osoby z autyzmem często tworzą swój wewnętrzny obraz świata, często odmienny od naszego. Mają także trudności z budowaniem relacji i więzi z innymi osobami, czy okazywaniem emocji w relacjach międzyludzkich. Wyróżnia się różne stopnie autyzmu –od ciężkiego do łagodnego, z niektórymi cechami autyzmu do zaburzeń sprzężonych. Łagodną postać autyzmu często diagnozuje się jako Zespół Aspergera. Cięższy autyzm często występuje również z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu. W związku z tym głębszym postaciom autyzmu towarzyszą często trudności w uczeniu się, rozumieniu i prowadzeniu rozmowy, nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji i zabawy z innymi.
Polecane strony:Dla nauczycieli:
Poradnik „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”, „Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów”.
Światowy Dzień Kolorowej Skarpetki

21 marca to nie tylko pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, ale także Światowy Dzień Kolorowej Skarpetki, czyli od 2005 roku święto ludzi z Zespołem Downa.

Pomysłodawcą był Stylianos E. Antonarakis – genetyk z uniwersytetu w Genewie. Wybór tego dnia to nie przypadek. To dzień narodzin świata przyrody po zimie, ale też symbol istoty zaburzenia. Osoby z zespołem Downa charakteryzuje dodatkowy trzeci chromosom w 21 parze naszego zapisu genetycznego DNA. Aktualnie dzięki badaniom prenatalnym zespół Downa jest diagnozowany już w czasie ciąży. Dodatkowy chromosom objawia się zespołem wad wrodzonych, z których większość (bo aż 79%) to wady małe. Zespół Downa jest zazwyczaj identyfikowany przy urodzeniu, na co pozwala obecność cech fizycznych, tj.: niskie napięcie mięśniowe, lekko spłaszczony profil twarzy i mongoloidalne ustawienie skośnych, wąskich szpar powiekowych, a także poprzeczna linia tzw. _małpia bruzda _na wewnętrznej części dłoni. Z reguły u noworodków występuje wiotkość mięśni spowodowana słabym napięciem, co wpływa na tendencję do otwierania ust i wysuwania języka. Charakterystyczna jest także zwiększona ruchomość kończyn w stawach. Waga i wzrost są przeciętne przy urodzeniu, a w okresie dojrzewania często pojawia się nadwaga. Ostatecznie są to osoby o niższym wzroście niż średnia w populacji. Stałymi cechami Zespołu Downa jest niepełnosprawność intelektualna oraz pierwotny niedobór odporności.

Symbolem święta stały się kolorowe skarpetki i oznaczają „kocham Cię takim jakim jesteś”.

Z okazji tego dnia na całym świecie odbywają się spotkania, których celem jest zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej Zespołu Downa oraz propagowanie integracji.

Zapraszamy do śledzenia strony:Wstęp do mediacji rówieśniczych

Szanowni Państwo, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów Polskich Oddział Podlaski, zaprasza do udziału w bezpłatnym:

1. Webinarium pt.: Wstęp do mediacji rówieśniczych, część 1
Szkolenie adresowane jest do pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli i zostanie zrealizowane za pomocą programu ZOOM, w następujących terminach:
15.03.2021 roku, w godzinach 12.30-15.45 (4 godziny dydaktyczne);
12.04.2021 roku, w godzinach 12.30-15.45 (4 godziny dydaktyczne);
10.05.2021 roku, w godzinach 12.30-15.45 (4 godziny dydaktyczne);
31.05.2021 roku, w godzinach 12.30-15.45 (4 godziny dydaktyczne).
Program:
Podstawy prawne mediacji, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów oświatowych.
Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w oparciu o model mediacji klasycznej.
Diagnoza konfliktu na rzecz możliwości prowadzenia mediacji w warunkach szkolnych (typy konfliktów).
Wybrane aspekty procedury mediacyjnej: rozmowy indywidualne jako metoda interwencji.
Zastosowanie mediacji w realnych konfliktach w szkole.

2. Webinarium pt.: Wstęp do mediacji rówieśniczych, część 2 – Szkolne Kluby Mediatora
Szkolenie adresowane jest do uczestników pierwszej części webinarium: „Wstęp do mediacji rówieśniczych, część 1”, i zostanie zrealizowane za pomocą programu ZOOM, w następujących terminach:
22.03.2021 roku, w godzinach 12.30-14.00 (2 godziny dydaktyczne);
19.04.2021 roku, w godzinach 12.30-14.00 (2 godziny dydaktyczne);
17.05.2021 roku, w godzinach 12.30-14.00 (2 godziny dydaktyczne);
07.06.2021 roku, w godzinach 12.30-14.00 (2 godziny dydaktyczne).
Program:
Szkolne Kluby Mediatora (zakres działania w szkole).
Przygotowanie programu szkolenia dla młodych mediatorów (przykłady).

3. Webinarium pt.: Wstęp do mediacji rówieśniczych, część 3 – Symulacja mediacji
Szkolenie adresowane jest do uczestników pierwszej części webinarium: „Wstęp do mediacji rówieśniczych, część 1” oraz „Wstęp do mediacji rówieśniczych, część 2 – Szkolne Kluby Mediatora, i odbędzie się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Białymstoku, w następujących terminach (liczba miejsc ograniczona):
29.03.2021 roku, w godzinach 12.30-15.45 (4 godziny dydaktyczne);
26.04.2021 roku, w godzinach 12.30-15.45 (4 godziny dydaktyczne);
24.05.2021 roku, w godzinach 12.30-15.45 (4 godziny dydaktyczne);
14.06.2021 roku, w godzinach 12.30-15.45 (4 godziny dydaktyczne).
Program:
Mediacja rówieśnicza jako metoda rozwiązywania konfliktów w szkole w oparciu o model mediacji klasycznej (procedura, symulacja).
Przygotowanie młodych mediatorów (przygotowanie programu szkolenia, zakres niezbędnych umiejętności).

WARUNKI REKRUTACJI (webinarium i szkolenie):
przewidywane grupy: do 10 osób (webinarium), do 6 osób (szkolenie);
o przyjęciu na dany termin decyduje kolejność zgłoszeń;
w pierwszej kolejności będą przyjmowane z osoby z placówek oświatowych z rejonu działania PPP nr 1 w Białymstoku.
Zgłoszenie należy przesłać na adres email: mszargiej@poradnia.bialystok.pl
Uczestnicy webinarium / szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Bezpłatne konsultacje logopedyczne

Polskie Towarzystwo Logopedyczne - Oddział Białystok serdecznie zaprasza na
BEZPŁATNE KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE w ramach Europejskiego Dnia Logopedy.
Konsultacje odbędą się w dniach 2-9 marca 2021 roku w godzinach: 10:00-18:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku przy u. Piotrkowskiej 2.
Logopedzi udzielający konsultacji: mgr Iwona Jermak, mgr Małgorzata Kurnicka, mgr Barbara Radłowska, mgr Jolanta Rynkowska, mgr Joanna Stachurska, mgr Estera Urbanek, mgr Jolanta Zakrzewska.
Aby wziąć udział w konsultacjach należy zarejestrować się uprzednio telefonicznie
pod nr tel 85 744 53 50.

Gotowość szkolna

Dojrzałość szkolna to gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków, jakie stawia przed nim szkoła. Przygotowanie do szkoły polega na wytworzeniu różnorodnych umiejętności i przyzwyczajeń oraz odpowiednich cech charakteru, które będą przydatne do nauki. Dobry start w klasie pierwszej jest ważny dla dalszej kariery; istotny jest pozytywny stosunek do nauczycieli i szkoły, nauki.
Pójście do szkoły to ważne wydarzenie w życiu dziecka i rodziny, ale także pełne napięcia: czy dziecko odniesie sukces, czy pojawią się trudności?
Zachęcamy do pobrania materiału przygotowanego przez pracowników Poradni.Bruksizm

Tematem spotkania Sieci Logopedów w dniu 22.02.2021r. był bruksizm czyli nawykowe, nieświadome zaciskanie zębów i zgrzytanie zębami. Omówiono jego przyczyny, objawy oraz sposoby leczenia. Temat wywołał bardzo duże zainteresowanie ponieważ bruksizm staje się problem społecznym a jego konsekwencje wywołują poważne problemy zdrowotne. Dziękujemy wszystkim logopedom za aktywny udział w spotkaniach i zapraszamy do dalszej współpracy.