Jak pomaga poradnia?


  • diagnoza

  • orzekanie w sprawie: zagrożenia niedostosowaniem społecznym / niedostosowania społecznego

  • konsultacje dla uczniów / rodziców / nauczycieli

  • terapia psychologiczna

  • Trening Zastępowania Agresji

  • Trening Umiejętności Społecznych

  • mediacje rówieśnicze

  • praca z klasą (warsztaty)

  • prelekcje dla rodziców

  • rady szkoleniowe dla nauczycieli