Szanowni Państwo,
Ze względu na ograniczenia funkcjonowania wynikające ze stanu pandemii koronawirusa i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dla klientów i pracowników Poradni informujemy, że budynek, w którym mieści się Poradnia, jest w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie dostępny dla osób z zewnątrz. Wszystkie wizyty w Poradni odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu 85 744 53 50.

W celu umówienia wizyty diagnostycznej należy kontaktować się bezpośrednio z sekretariatem Poradni pod nr 85 744 53 50, a do składania dokumentów wykorzystywać skrzynkę podawczą (zainstalowana przy wejściu do Poradni), pocztę tradycyjną lub elektroniczną ppp1@um.bialystok.pl

Działalność Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (od momentu urodzenia) i młodzieży oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Do zadań poradni należy:

  • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
  • wydawanie opinii i orzeczeń dotyczących kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży;
  • udzielanie pomocy bezpośredniej uczniom oraz rodzicom;
  • realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;
  • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek.


Teren działania Poradni

Określony został na podstawie Uchwały Nr XXXV/514/21 Rady Miasta Białystok z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Białystok

Treść uchwały


Z ostatniej chwili...

Poradnia P-P / lut 26, 2021

Bezpłatne konsultacje logopedyczne

BEZPŁATNE KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE w ramach Europejskiego Dnia Logopedy. Konsultacje odbędą się w dniach 2-9 marca 2021 roku w godzinach: 10:00-18:00

Czytaj więcej...

J. Stachurska, B. Radłowska / lut 23, 2021

Spotkanie Sieci Logopedów

Dnia 22 lutego 2021 roku na terenie Poradni odbyło się spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Logopedów...

Czytaj więcej...

G. Rogowski / lut 15, 2021

MKZP - spotkania online

Zapraszamy do udziału w spotkaniu online z przedstawicielem Zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - 16 lutego 18:30-20:00.

Czytaj więcej...Poradnia P-P / wrz 01, 2020

Reżim sanitarny

W nowym roku szkolnym Poradnia pozostaje nadal w trybie reżimu sanitarnego.
DDM - Dystans - Dezynfekcja - Maseczka

stat4u