Punkt obsługi klienta

przyjmowanie
i
wydawanie
dokumentów
pokój nr 12 (parter)
w godzinach:
8:00 - 11:00
oraz
13:00-16:00

Statystyki


stat4u stat4u
Drukuj PDF

Witamy na stronie internetowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat rejonu działania Poradni, organizacji pracy, zapoznacie się z krótkim rysem historycznym placówki, a także będziecie mieć możliwość pobrania dokumentów wymaganych do przeprowadzenia badań.   

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku

Dnia 19.11.2019 r. odbyło się kolejne spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Logopedów. Gościem specjalnym była mgr Anna Mrozowska – logopeda z wieloletnim doświadczeniem, pracownik USK w Białymstoku, Poradni Logopedycznej oraz nauczyciel akademicki Podyplomowych Studiów Logopedycznych Uniwersytetu w Białymstoku.

Program spotkania obejmował:

 • Cechy mowy rozszczepowej.
 • Model diagnozy logopedycznej dziecka z rozszczepem.
 • Programowanie i prowadzenie terapii zaburzeń mowy u dziecka z rozszczepem.

Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem. Prelegentka w bardzo przystępny sposób przedstawiła zagadnienia dotyczące diagnozy i terapii dziecka z rozszczepem, dzieliła się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania.

Koordynatorzy: Barbara Radłowska, Joanna Stachurska

"Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny".

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu - nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi - serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

1 października 2019 roku na terenie naszej Poradni odbyło się inauguracyjne spotkanie sieci logopedów. Ustalony został harmonogram i tematyka spotkań w bieżącym roku szkolnym:

 1. 01.10.2019 r. Narzędzia diagnostyczne w pracy logopedy (KOLD, KOJD-Afa, TRJ).
 2. 19.11.2019 r. Diagnozowanie i programowanie terapii dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia.
 3. 14.01.2020 r. Specyfika pracy logopedycznej z dzieckiem niedosłyszącym.
 4. 10.03.2020 r. Wykorzystywanie narządu wzroku podczas zajęć logopedycznych.
 5. 19.05.2020 r. Bruksizm – przyczyny, objawy i metody terapii.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za udział. Zapraszamy na kolejne spotkania.

Koordynatorzy: Barbara Radłowska, Joanna Stachurska

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Białymstoku rusza Sieć Współpracy i Samokształcenia Logopedów.

Adresatami sieci są logopedzi ze szkół i przedszkoli należących do rejonu PPP Nr 1.

Celem działań jest:

 • wymiana doświadczeń zawodowych 
 • pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów
 • poszerzanie kompetencji uczestników
 • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby placówek należących do sieci
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy między placówkami

W bieżącym roku szkolnym przewidywanych jest 5 spotkań.

Miejscem spotkań jest PPP nr 1 w Białymstoku.

Terminy i tematyka zostaną podane na pierwszym zebraniu.

Pierwsze spotkanie odbędzie się dn. 1.10.2019r. o godz. 16.30

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Koordynatorami sieci są: Joanna Stachurska i Barbara Radłowska

Informacje i zgłoszenia są przyjmowane:

- telefonicznie pod nr: 608 702 090 lub 698 686 850

- pocztą e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Liczba miejsc ograniczona.

Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 w następujący sposób:

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
Nadzór pedagogiczny w zakresie kontroli w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych dotyczyć będzie: „Zgodności z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”.
 
Prezydent Miasta Białegostoku wyznaczył na rok szkolny 2019/2020 następujące priorytety w oświacie:
 1. Podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów i pracowników oświaty.
 2. Kształtowanie u uczniów postawy szacunku i akceptacji drugiego człowieka na co dzień. 

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy nauczycieli/wychowawców/pedagogów na spotkanie w ramach sieci współpracy z poradnią w zakresie procesu diagnostycznego i postdiagnostycznego - tworzenie opinii/charakterystyk dziecka i ucznia.

Proponujemy dwa terminy spotkań (do wyboru):

 • 17 października 2019 roku godz. 12:00
 • 29 października 2019 roku godz. 12:00
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 1 października 2019 roku drogą mailową - na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
W związku ze sporym zainteresowaniem załączonymi materiałami związanymi z działalnością Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku, a przy tym sporym obciążeniem serwera, zmuszony jestem wskazać Państwu nowy adres dostępu do w/w materiałów.