Drukuj PDF

Witamy na stronie internetowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat rejonu działania Poradni, organizacji pracy, zapoznacie się z krótkim rysem historycznym placówki, a także będziecie mieć możliwość pobrania dokumentów wymaganych do przeprowadzenia badań.   

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 13.10.2017 roku pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego na terenie miasta Białegostoku w zakresie wspierania rozwoju małego dziecka.
Celem działania ośrodka jest realizacja rządowego programu „Za życiem” ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowego wsparcia rodzin z dziećmi od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole.

Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy oferuje:

  1. zajęcia specjalistyczne do 5 godzin tygodniowo dla każdego dziecka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
  2. opiekę i zajęcia specjalistyczne dla dzieci nie posiadających opinii z poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju a zagrożonych niepełnosprawnością.
  3. zajęcia dodatkowe dla dzieci, które są już objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w innej placówce w ramach WWRD.
  4. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.
  5. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
  6. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom.


Wszystkie zajęcia specjalistyczne w ramach ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego są nieodpłatne.
Szczegółowe informacje pod numerem tel. 85 654 01 63 wew. 42

Adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40

Są jeszcze ostatnie wolne miejsca na warsztaty w ramach "Szkoły dla Rodziców". Planowany termin rozpoczęcia zajęć to 5 lutego. Na warsztaty składa się cykl 10 spotkań. Zajęcia odbywać się będą w godz. 9:00 - 11:30. Zachęcamy wszystkich rodziców do udziału w w/w zajęciach.
W listopadzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku miała okazję gościć na swoim terenie studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Studenci II roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej mieli okazję zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poszerzyć wiedzę na temat współczesnych narzędzi wykorzystywanych w diagnostyce i terapii.

Podsumowanie przesiewowych badań logopedycznych w roku szkolnym 2017/2018.

Zakończyły się przesiewowe badania logopedyczne, które przeprowadzono na terenie przedszkoli i szkół objętych opieką naszej Poradni.

W bieżącym roku szkolnym zbadano 2942 dzieci w wieku 3 - 7 lat. Zaburzenia w rozwoju mowy stwierdzono u 1255 osób, co stanowi ponad 42% badanych.

Największą grupę zaburzeń mowy stanowią wady artykulacyjne, opóźniony rozwój mowy i niepłynność mówienia.

Po zakończeniu badań odbyły się konsultacje z rodzicami i nauczycielami, w ramach których omówiono wyniki badań i ustalono różne formy pomocy logopedycznej potrzebującym dzieciom.

Informujemy, że w listopadzie 2017 roku ruszyła kolejna edycja "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców". Zajęcia odbywają się na terenie naszej Poradni.
W związku ze sporym zainteresowaniem załączonymi materiałami związanymi z działalnością Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku, a przy tym sporym obciążeniem serwera, zmuszony jestem wskazać Państwu nowy adres dostępu do w/w materiałów.