Szanowni Państwo,
informujemy, iż wszystkie wizyty w naszej placówce są wyznaczane w trybie reżimu sanitarnego. W celu ograniczenia liczby osób znajdujących się jednocześnie w budynku i zapewnienia tym samym bezpieczeństwa zdrowotnego naszych klientów i pracowników zmuszeni jesteśmy do stosownego planowania badań i terapii.
Do składania dokumentów prosimy wykorzystywać pocztę elektroniczną ppp1@um.bialystok.pl, pocztę tradycyjną lub skrzynkę podawczą (przy wejściu do Poradni).
Więcej informacji znajduje się w zakładce "Zgłoszenia"


Działalność Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (od momentu urodzenia) i młodzieży oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Do zadań poradni należy:

  • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
  • wydawanie opinii i orzeczeń dotyczących kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży;
  • udzielanie pomocy bezpośredniej uczniom oraz rodzicom;
  • realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;
  • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek.


Teren działania Poradni

Określony został na podstawie Uchwały Nr XXXV/514/21 Rady Miasta Białystok z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Białystok

Treść uchwały


Z ostatniej chwili...

J. Stachurska, B. Radłowska / kwi 30, 2021

Spotkanie Sieci Logopedów

W dniu 26.04.2021 r. odbyło się kolejne spotkanie logopedów w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia. Tematem spotkania było „Diagnozowanie i programowanie terapii dziecka z afazją”.

Czytaj więcej...

Poradnia P-P / kwi 19, 2021

Szkolenie - Skala Inteligencji Stanford-Binet 5

15 kwietnia 2021 roku psycholodzy zatrudnieni w Poradni uczestniczyli w szkoleniu superwizyjnym organizowanym przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych z Gdańska.

A. Czembrowska / kwi 01, 2021

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, rozpoznawalnym we wczesnym okresie życia.

Czytaj więcej...

A. Czembrowska / mar 20, 2021

Światowy Dzień Kolorowej Skarpetki

21 marca to nie tylko pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, ale także Światowy Dzień Kolorowej Skarpetki, czyli od 2005 roku święto ludzi z Zespołem Downa...

Czytaj więcej...

Poradnia P-P / mar 03, 2021

Wstęp do mediacji rówieśniczych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów Polskich Oddział Podlaski, zaprasza do udziału w szkoleniach "Wstęp do mediacji rówieśniczych"...

Czytaj więcej...

Poradnia P-P / lut 26, 2021

Bezpłatne konsultacje logopedyczne

BEZPŁATNE KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE w ramach Europejskiego Dnia Logopedy. Konsultacje odbędą się w dniach 2-9 marca 2021 roku w godzinach: 10:00-18:00

Czytaj więcej...

J. Stachurska, B. Radłowska / lut 23, 2021

Spotkanie Sieci Logopedów

Dnia 22 lutego 2021 roku na terenie Poradni odbyło się spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Logopedów...

Czytaj więcej...

G. Rogowski / lut 15, 2021

MKZP - spotkania online

Zapraszamy do udziału w spotkaniu online z przedstawicielem Zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - 16 lutego 18:30-20:00.

Czytaj więcej...Poradnia P-P / wrz 01, 2020

Reżim sanitarny

W nowym roku szkolnym Poradnia pozostaje nadal w trybie reżimu sanitarnego.
DDM - Dystans - Dezynfekcja - Maseczka

stat4u