Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku - wsparcie szkół i zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w roku szkolnym 2021/2022:

Lp
Zadanie
Forma
Cele
Odbiorcy
1.
Realizacja programu: "Mój kapitał kariery"
Zajęcia grupowe. Indywidualne konsultacje.
Diagnozowanie indywidualnych zasobów, predyspozycji zawodowych młodzieży, istotnych przy wyborze ścieżki edukacyjno - zawodowej.
Rozwijanie u uczniów w umiejętności planowania własnego rozwoju, podejmowania trafnych decyzji dotyczących wyboru zawodu.
Zapoznanie z rynkiem edukacyjnym i rynkiem pracy oraz wskazaniem wartości idei uczenia się przez całe życie.
Uczniowie klas VIII szkół podstawowych i klas IV (LO), V (Technikum) szkół ponadpodstawowych - zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez szkoły.
2.
Porady dla młodzieży niepełnosprawnej, z ograniczeniami zdrowotnymi
Indywidualne spotkania na terenie poradni lub w szkołach.
Diagnoza możliwości i ograniczeń zdrowotnych istotnych przy wyborze kierunku kształcenia, ścieżki kariery zawodowej.Kwalifikacja do możliwości uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczniom z niepełnosprawnościami, ograniczeniami zdrowotnymi.
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - według potrzeb.
3.
Porady dla rodziców
Spotkania grupowe w czasie wywiadówek. Indywidualne konsultacje na terenie poradni lub w szkołach.
Poszerzenie kompetencji rodzicielskich o: wiedzę na temat rynku edukacyjnego i zawodowego, wspierania młodzieży w planowaniu ich rozwoju, podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących wyboru szkoły oraz umiejętność wspierania dzieci w rozwijaniu pasji, predyspozycji, zdolności.
Rodzice uczniów klas VIII szkół podstawowych i klas IV (LO), V (Technikum) szkół ponadpodstawowych - zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez szkoły
4.
Opracowywanie, udostępnienie materiałów wspierających młodzież w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej
Strona internetowa poradni. Korespondencja w formie elektronicznej.
Wsparcie pracy nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego.
Osoby odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach
5.
„Sukces na rynku pracy”
Zajęcia warsztatowe na terenie poradni
Zwiększenie świadomości dotyczącej stylów uczenia się oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie technik uczenia się.
Rozwijanie kompetencji społecznych niezbędnych w planowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej.
Rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów.
Zapoznanie z rynkiem edukacyjnym i rynkiem pracy oraz wskazaniem wartości idei uczenia się przez całe życie.
Doskonalenie umiejętności dopasowania się do wymagań rynku pracy.
Uczniowie klas maturalnych

Jaką szkołę ponadpodstawową wybrać?

Każdy ósmoklasista zastanawia się co dalej? Jaką szkołę ponadpodstawową wybrać? Jest to jeden z ważniejszych (jeśli nie najważniejszy) wyborów w nastoletnim życiu. Trzeba wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników oraz pamiętać, że warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia dorosłych i starszych kolegów/rodzeństwa.