5 maja - Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych jest to święto, którego obchody zostały obchodzone w zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. ubiegłego wieku. Hasłem przewodnim jest (fr.) Rendez-vous de la Dignité

Spotkanie z godnością

Tego dnia obchodzony jest również Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ustanowiony w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU).

Niepełnosprawność nie może być przyczyną dyskryminacji żadnego człowieka.
Podwójne Święto jest okazją do dyskusji o sytuacji osób niepełnosprawnych, uświadamianiu z jakimi problemami się borykają. Celem obchodów jest sprzeciw wobec dyskryminacji w pracy, w urzędzie ale i w życiu codziennym. Jest Dniem, w którym głośno się mówi o tolerancji i równouprawnieniu, poszanowaniu godności, tworzeniu warunków do samorealizacji, oraz wsparciu w osiąganiu celów osobom niepełnosprawnym.

Osoby niepełnosprawne, czyli te u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej, psychicznej, nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu potrzebują uczestniczyć w społecznym życiu. Osoby niepełnosprawne intelektualnie same nie potrafią zadbać o to, jak są postrzegane przez innych ludzi, czy walczyć o godne warunki do życia i rozwoju. Obchody tego Dnia są okazją do zwiększania świadomości publicznej o wartości integrowania i włączania tych osób w życie społeczne, kulturalne, zawodowe itp. Problematyką tego dnia jest poruszanie kwestii barier architektonicznych, wciąż obecnych w wielu miejscach, utrudniających normalne funkcjonowanie i korzystanie z instytucji, urzędów, miejsc służących rozrywce. Każdy z nas może stać się na co dzień rzecznikiem osób niepełnosprawnych, poprzez okazywanie swojego wsparcia, kreowanie swoją postawą, opinią stosunku do nich.

Wspieranie, życzliwość, akceptacja i zrozumienie okazywane osobom niepełnosprawnym powinno nam towarzyszyć każdego dnia.

W ramach obchodów tego dnia w Polsce organizowany jest m.in. Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Inicjatorem jest Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie "Aktywni" w Białymstoku.