Drukuj PDF
 

Oferta Poradni na rok szkolny 2018/19
Proponowane tematy PRELEKCJI i SZKOLENIOWYCH RAD PEDAGOGICZNYCH


Na dobry start w edukację - wspieranie dziecka w wieku przedszkolnym


Jak radzić sobie w szkole - pokonywanie trudności w funkcjonowaniu szkolnym


Prawidłowy rozwój mowy gwarancją sukcesów szkolnych dziecka


Pokonywanie trudnych sytuacji w codziennym funkcjonowaniu dziecka


Wspieranie rodziców w spełnianiu ich funkcji


Nowe technologie – nowe zagrożenia


WARSZTATY, zajęcia z klasą/grupą


WARSZTATY dla nauczycieli/rodziców


DIAGNOZA dzieci i uczniów na terenie placówek:


WSPÓŁPRACA z przedszkolami, szkołami i placówkami


GRUPY WSPARCIA


OBSERWACJA zachowań dzieci/uczniów na terenie placówek bazowych


POMOC pośrednia i bezpośrednia prowadzona na terenie Poradni

 

W celu uzyskania konkretnej pomocy lub nawiązania współpracy w dowolnym z prezentowanych bloków tematycznych zachęcamy gorąco do kontaktu z Poradnią.