Drukuj PDF

Witamy na stronie internetowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat rejonu działania Poradni, organizacji pracy, zapoznacie się z krótkim rysem historycznym placówki, a także będziecie mieć możliwość pobrania dokumentów wymaganych do przeprowadzenia badań.   

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku
W listopadzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku miała okazję gościć na swoim terenie studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Studenci II roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej mieli okazję zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poszerzyć wiedzę na temat współczesnych narzędzi wykorzystywanych w diagnostyce i terapii.
Informujemy, że w listopadzie 2017 roku ruszyła kolejna edycja "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców". Zajęcia odbywają się na terenie naszej Poradni.

Podsumowanie przesiewowych badań logopedycznych w roku szkolnym 2017/2018.

Zakończyły się przesiewowe badania logopedyczne, które przeprowadzono na terenie przedszkoli i szkół objętych opieką naszej Poradni.

W bieżącym roku szkolnym zbadano 2942 dzieci w wieku 3 - 7 lat. Zaburzenia w rozwoju mowy stwierdzono u 1255 osób, co stanowi ponad 42% badanych.

Największą grupę zaburzeń mowy stanowią wady artykulacyjne, opóźniony rozwój mowy i niepłynność mówienia.

Po zakończeniu badań odbyły się konsultacje z rodzicami i nauczycielami, w ramach których omówiono wyniki badań i ustalono różne formy pomocy logopedycznej potrzebującym dzieciom.

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie "Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego" zwróciło się do nas z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej możliwości skorzystania z oferowanej przez ww. podmiot pomocy. 

Co to jest mutyzm wybiórczy?

Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe. Dziecko lub osoba dorosła z MW najczęściej spokojnie rozmawia w domu, ale milczy lub nie rozmawia swobodnie w przedszkolu, szkole czy innych sytuacjach społecznych. Zaburzenie najczęściej rozpoczyna się między drugim a piątym rokiem życia i powinno być diagnozowane już po miesiącu milczenia w danym miejscu. Niestety często jest diagnozowane dopiero w szkole podstawowej w wieku 8-12 lat. Dziecko z mutyzmem wybiórczym może w ogóle nie odzywać się do nauczycieli, rówieśników lub mówić tylko do wybranych osób. Niektóre dzieci z mutyzmem wybiórczym mają problemy z jedzeniem na terenie szkoły i korzystaniem z toalety. Zazwyczaj nie mają trudności dydaktycznych, a często, w sytuacjach gdy mowa nie jest wymagana, mogą odnosić sukcesy szkolne.

PTMW zaprasza na strony internetowe:
www.mutyzm.org.pl
www.facebook.com/mutyzm.wybiorczy
Grupa wsparcia dla rodziców i specjalistów:
www.facebook.com/groups/mutyzm.wybiorczy
Działania PTMW mają na celu zwiększenie świadomości społecznej o mutyzmie wybiórczym i umozliwienie dzieciom uzyskania pomocy najszybciej jak to możliwe.

Zgodnie ze zmianami w systemie doskonalenia nauczycieli organizujemy sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli z tematyki ryzyka dysleksji - koordynator mgr Dorota Garlicka.

W ramach sieci współpracy i samokształcenia odbędą się spotkania szkoleniowe dla nauczycieli klas III uczestniczących w sieci przy współudziale Polskiego Towarzystwa Dysleksji oddział w Białymstoku.

Zapraszamy do współpracy.

Miło jest nam poinformować, że dnia 20 listopada 2017 roku zatrudniona w naszej Poradni mgr Anna Pieczyńska uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Serdecznie gratulujemy!

W związku ze sporym zainteresowaniem załączonymi materiałami związanymi z działalnością Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku, a przy tym sporym obciążeniem serwera, zmuszony jestem wskazać Państwu nowy adres dostępu do w/w materiałów.