Drukuj

Dział szkolny


Diagnozowanie dzieci i młodzieżyPoradnictwo


Pomoc terapeutyczna udzielana dzieciom


Działania psychoedukacyjne i profilaktyczne
(realizowane w klasach)


Poradnictwo wychowawcze dla rodziców


Edukacja nauczycieli