Drukuj PDF

Dział szkolny


Diagnozowanie dzieci i młodzieży

 • z trudnościami dydaktycznymi
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • z trudnościami wychowawczymi
 • z problemami emocjonalnymi
 • z wadami wymowy
 • z wadami wzroku
 • z wadami słuchu
 • z autyzmem

 • Szkoły, które obejmują również kl. "0" mogą liczyć na badania: prognostyczne i dojrzałości szkolnej.

Poradnictwo

 • porady rodzicom i nauczycielom (w ramach indywidualnych spotkań na terenie Poradni albo w czasie dyżurów na terenie Szkoły)

Pomoc terapeutyczna udzielana dzieciom

 • terapia pedagogiczna
 • trening ortograficzny
 • terapia psychologiczna
 • zajęcia socjoterapeutyczne

Działania psychoedukacyjne i profilaktyczne
(realizowane w klasach)

 • zajęcia psychoedukacyjne
 • zajęcia profilaktyczne
 • spotkania interwencyjne w sytuacjach konfliktowych

Poradnictwo wychowawcze dla rodziców

 • prelekcje
 • grupy wsparcia
 • szkolenia tematyczne dla zainteresowanych grup

Edukacja nauczycieli

 • szkolenia rady pedagogicznej w formie wykładów lub warsztatów tematycznych