Drukuj PDF

Dział przedszkolny


Diagnozowanie dzieci i młodzieży

 • badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne (cały rok), od września do stycznia - badania prognostyczne dojrzałości szkolnej, od marca - badania i kierowanie do integracji, od kwietnia - badania dojrzałości szkolnej
 • badania psychologiczno-pedagogiczne kl. I-III

Poradnictwo

 • porady rodzicom i nauczycielom w zgłaszanych problemach
 • dyżury pracowników Poradni (psychologa, pedagoga, logopedy) na terenie przedszkola
 • indywidualne konsultacje dla rodziców na terenie Poradni

Pomoc terapeutyczna udzielana dzieciom

 • punkt konsultacyjny "Wczesna Interwencja" (dla dzieci od 2 roku życia)
 • indywidualna terapia pedagogiczna
 • grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z elementami psychoterapii
 • indywidualne konsultacje i terapia logopedyczna
 • grupowa terapia dzieci z wczesną niepłynnością mówienia

Poradnictwo wychowawcze dla rodziców

 • prelekcje i pogadanki

Edukacja nauczycieli

 • szkolenia rady pedagogicznej w formie wykładów lub warsztatów tematycznych