Drukuj PDF

Dział logopedyczny


Diagnozowanie dzieci i młodzieży

 • badania przesiewowe dzieci od 3-7 roku życia pod kątem wczesnego wykrywania zaburzeń mowy
 • badania dzieci i młodzieży według programu "Słyszę"
 • diagnoza logopedyczna dzieci w wieku 0 - 4 w ramach wczesnej interwencji

Poradnictwo

 • udzielanie porad po badaniach rodzicom, dzieciom i młodzieży

Pomoc terapeutyczna udzielana dzieciom

 • prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej dla uczniów wszystkich etapów edukacji
 • terapia dzieci z niepłynnością mówienia
 • grupowa terapia jąkania młodzieży gimnazjalnej
 • indywidualne zajęcia surdologopedyczne
 • indywidualne konsultacje i terapia logopedyczna
 • grupowa terapia dzieci z wczesną niepłynnością mówienia (kl. I-III)

Poradnictwo wychowawcze dla rodziców

 • prelekcje i pogadanki (tematyka według zapotrzebowania)

Edukacja nauczycieli

 • szkolenie rady pedagogicznej w formie wykładów lub warsztatów tematycznych
 • konsultacje z zakresu profilaktyki logopedycznej dla rodziców (Punkt Wczesnej Interwencji)