Dnia 28 czerwca 2011 roku o godz. 9:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku odbyło się spotkanie z dyrektorami przedszkoli. Spotkanie poświęcone było współpracy placówek (rejon) z Poradnią w oparciu o nowe prawo oświatowe. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Poradni mgr Jarosław Czeropski, a następnie uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień Pani mgr Aliny Papasz (Wiecedyrektor Poradni) oraz koordynatora działu przedszkolnego w Poradni - Pani mgr Joanny Kardasz.

Dziękujemy za liczne przybycie i uczestnictwo w spotkaniu. 

W dniu 24 czerwca 2011 r. w białostockim kinie Forum odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs "Społeczna Dusza". Wśród tegorocznych laureatów znalazł się Gabriel Rogowski, który został uhonorowany tym zaszczytnym tytułem, za inicjatywę i konsekwencję w propagowaniu idei honorowego krwiodawstwa oraz wieloletnie działanie na rzecz koszykówki.

Więcej...