Informujemy, że w listopadzie 2017 roku ruszyła kolejna edycja "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców". Zajęcia odbywają się na terenie naszej Poradni.

Podsumowanie przesiewowych badań logopedycznych w roku szkolnym 2017/2018.

Zakończyły się przesiewowe badania logopedyczne, które przeprowadzono na terenie przedszkoli i szkół objętych opieką naszej Poradni.

W bieżącym roku szkolnym zbadano 2942 dzieci w wieku 3 - 7 lat. Zaburzenia w rozwoju mowy stwierdzono u 1255 osób, co stanowi ponad 42% badanych.

Największą grupę zaburzeń mowy stanowią wady artykulacyjne, opóźniony rozwój mowy i niepłynność mówienia.

Po zakończeniu badań odbyły się konsultacje z rodzicami i nauczycielami, w ramach których omówiono wyniki badań i ustalono różne formy pomocy logopedycznej potrzebującym dzieciom.

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie "Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego" zwróciło się do nas z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej możliwości skorzystania z oferowanej przez ww. podmiot pomocy. 

Co to jest mutyzm wybiórczy?

Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe. Dziecko lub osoba dorosła z MW najczęściej spokojnie rozmawia w domu, ale milczy lub nie rozmawia swobodnie w przedszkolu, szkole czy innych sytuacjach społecznych. Zaburzenie najczęściej rozpoczyna się między drugim a piątym rokiem życia i powinno być diagnozowane już po miesiącu milczenia w danym miejscu. Niestety często jest diagnozowane dopiero w szkole podstawowej w wieku 8-12 lat. Dziecko z mutyzmem wybiórczym może w ogóle nie odzywać się do nauczycieli, rówieśników lub mówić tylko do wybranych osób. Niektóre dzieci z mutyzmem wybiórczym mają problemy z jedzeniem na terenie szkoły i korzystaniem z toalety. Zazwyczaj nie mają trudności dydaktycznych, a często, w sytuacjach gdy mowa nie jest wymagana, mogą odnosić sukcesy szkolne.

PTMW zaprasza na strony internetowe:
www.mutyzm.org.pl
www.facebook.com/mutyzm.wybiorczy
Grupa wsparcia dla rodziców i specjalistów:
www.facebook.com/groups/mutyzm.wybiorczy
Działania PTMW mają na celu zwiększenie świadomości społecznej o mutyzmie wybiórczym i umozliwienie dzieciom uzyskania pomocy najszybciej jak to możliwe.

Miło jest nam poinformować, że dnia 20 listopada 2017 roku zatrudniona w naszej Poradni mgr Anna Pieczyńska uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Serdecznie gratulujemy!

Zgodnie ze zmianami w systemie doskonalenia nauczycieli organizujemy sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli z tematyki ryzyka dysleksji - koordynator mgr Dorota Garlicka.

W ramach sieci współpracy i samokształcenia odbędą się spotkania szkoleniowe dla nauczycieli klas III uczestniczących w sieci przy współudziale Polskiego Towarzystwa Dysleksji oddział w Białymstoku.

Zapraszamy do współpracy.

Dnia 13 września Polskie Radio Białystok w cyklu audycji "Masz prawo" podjęło temat mediacji rodzinnych. Jednym z uczestników programu był pedagog/mediator z naszej Poradni - p. Marcin Szargiej. Zachęcamy do odsłuchania tej audycji pod adresem: Polskie Radio Białystok - mediacje rodzinne.
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku życzy nauczycielom, uczniom oraz rodzicom wielu sukcesów oraz satysfakcji w rozpoczynającym się roku szkolnym 2017/2018.

Niech tegoroczne wakacje będą czasem radosnym i pełnym słońca…

Niech będą czasem niezapomnianych wrażeń i ciekawych spotkań…

Niech przyniosą odpoczynek i wytchnienie…

Niech wakacje będą WAKACJAMI !!!!

Dnia 3 czerwca 2017 r. logopedzi naszej Poradni uczestniczyli w szkoleniu „Kinesiology Taping czyli plastrowanie dynamiczne w logopedii”, które prowadził dr Ireneusz Hałas - specjalista fizjoterapii.
K-Taping to skuteczna metoda wspierająca terapię logopedyczną, polegająca na oklejaniu wybranych części ciała i twarzy specjalnymi plastrami.

W logopedii plastrowanie dynamiczne ma zastosowanie w nadmiernym ślinieniu się, obniżonym lub wzmożonym napięciu mięśniowym sfery ustno-twarzowej, dysfagii (zaburzeniach połykania), dysfunkcjach stawu skroniowo – żuchwowego, porażeniu nerwu twarzowego, bruksiźmie (zgrzytanie zębami – jako aplikacja rozluźniająca), asymetrii twarzy.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku serdecznie zaprasza na grupowy "Trening Pewności Siebie". Zaproszenie kierujemy do rodziców i uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
Jeśli doświadczasz przemocy ze strony rówieśników i/lub starszych kolegów szkole, przyjdź do nas – pomożemy Ci i nauczymy Cię właściwie reagować na doświadczaną krzywdę.
Jeśli Twoje dziecko jest nieśmiałe w kontaktach z innymi dziećmi, brakuje mu pewności siebie – zapisz je na nasz Trening.
Uczestnicy zajęć poznają i przećwiczą różne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach koleżeńskich (jak mówić „nie”, jak nie ulegać wpływom, jak czuć się pewnie we własnej skórze i w relacjach z rówieśnikami).
Rodzice uzyskają informację, w jaki sposób wspierać dziecko doświadczające takich relacji.

Planowany czas trwania warsztatów:

  • 3 x 3 godziny (zegarowe) - spotkania z dziećmi 
  • 1 x 3 godziny – konsultacje indywidualne podsumowujące trening z rodzicami (wskazówki do pracy)

Informujemy również szkoły, iż grupowy Trening Pewności Siebie może być prowadzony na terenie zainteresowanych placówek. Warunkiem jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby uczestników (max 10 osób) oraz ustalenie z osobami prowadzącymi dogodnych terminów realizacji.
Zgłoszenia dziecka można dokonać mailowo lub osobiście w Sekretariacie Poradni - należy wypełnić formularz (do pobrania TUTAJ).

Prowadzące:
mgr Dominika Kwaśniewska - psycholog
mgr Justyna Rdzeń - psycholog