"Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny".

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu - nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi - serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.