W dniach 8 i 9 lutego b. r. w Porani odbyły się szkolenia związane z doskonaleniem nauczycieli. Oba szkolenia przeprowadziła p. Małgorzata Łuba / psycholog, trener.

Pierwszego dnia pracownicy mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami "Wsparcia dziecka z objawami lękowymi".

Drugi dzień przeznaczony został na przedstawienie sposobów postępowania i metod pracy zmierzającymi do przeciwdziałania "Zachowaniom samobójczym dzieci i młodzieży".

W imieniu Rady Pedagogicznej Poradni chcielibyśmy w tym miejscu podziękować pani Małgorzacie za współpracę i wysiłek włożony w przygotowanie szkoleń. Nie wykluczone, że jeszcze się kiedyś spotkamy, a zainteresowanych udziałem czy też szczegółową tematyką szkoleń zachęcamy do odwiedzin na stronie internetowej: http://www.2be.edu.pl