Od września do listopada 2018 roku pracownicy poradni przeprowadzają na terenie podległych placówek rozpoznanie potrzeb logopedycznych i badania prognostyczne mające na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

Wizyty realizowane są po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez dyrekcję placówki.