26 i 27 stycznia 2018 r. odbyło się szkolenie pracowników Poradni, które poświęcone było Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF.

Prelegentem była Pani Monika Zakrzewska – socjolog, trener biznesu, doradca planowania kariery osób niepełnosprawnych, realizatorka szkoleń z zakresu ICF.

Klasyfikacja ICF została przyjęta do użytku międzynarodowego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 2001 r.

ICF-CY czyli Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia wersja dla Dzieci i Młodzieży wywodzi się z ICF. Została utworzona, aby rejestrować cechy charakterystyczne rozwijającego się dziecka oraz wpływ środowiska na jego rozwój. ICF- CY oferuje wspólny język i terminologię do opisu i rejestrowania istotnych dla dzieci i młodzieży problemów pojawiających się w różnym okresie życia, a dotyczących funkcji i struktur organizmu, ograniczeń aktywności i uczestniczenia oraz czynników środowiskowych.