Szanowni Rodzice,

Informujemy, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 13.10.2017 roku pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego na terenie miasta Białegostoku w zakresie wspierania rozwoju małego dziecka.
Celem działania ośrodka jest realizacja rządowego programu „Za życiem” ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowego wsparcia rodzin z dziećmi od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole.

Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy oferuje:

  1. zajęcia specjalistyczne do 5 godzin tygodniowo dla każdego dziecka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
  2. opiekę i zajęcia specjalistyczne dla dzieci nie posiadających opinii z poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju a zagrożonych niepełnosprawnością.
  3. zajęcia dodatkowe dla dzieci, które są już objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w innej placówce w ramach WWRD.
  4. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.
  5. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
  6. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom.


Wszystkie zajęcia specjalistyczne w ramach ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego są nieodpłatne.
Szczegółowe informacje pod numerem tel. 85 654 01 63 wew. 42

Adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40