W listopadzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku miała okazję gościć na swoim terenie studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Studenci II roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej mieli okazję zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poszerzyć wiedzę na temat współczesnych narzędzi wykorzystywanych w diagnostyce i terapii.