Podsumowanie przesiewowych badań logopedycznych w roku szkolnym 2017/2018.

Zakończyły się przesiewowe badania logopedyczne, które przeprowadzono na terenie przedszkoli i szkół objętych opieką naszej Poradni.

W bieżącym roku szkolnym zbadano 2942 dzieci w wieku 3 - 7 lat. Zaburzenia w rozwoju mowy stwierdzono u 1255 osób, co stanowi ponad 42% badanych.

Największą grupę zaburzeń mowy stanowią wady artykulacyjne, opóźniony rozwój mowy i niepłynność mówienia.

Po zakończeniu badań odbyły się konsultacje z rodzicami i nauczycielami, w ramach których omówiono wyniki badań i ustalono różne formy pomocy logopedycznej potrzebującym dzieciom.