W listopadzie pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku rozpoczynają cykl zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych w Szkole Podstawowej Nr 8 należącej do Zespołu Szkół Nr 3 w Białymstoku, a mieszczącej się przy ul. Jesiennej 8.