Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na zebraniu przedstawicieli PKZP w dniu 8 marca 2012 roku udostępniam Państwu Statut Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku oraz Tabelę maksymalnych kwot pożyczki.

Statut PKZP
Tabela maksymalnych kwot pożyczki