Dnia 28 czerwca 2011 roku o godz. 9:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku odbyło się spotkanie z dyrektorami przedszkoli. Spotkanie poświęcone było współpracy placówek (rejon) z Poradnią w oparciu o nowe prawo oświatowe. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Poradni mgr Jarosław Czeropski, a następnie uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień Pani mgr Aliny Papasz (Wiecedyrektor Poradni) oraz koordynatora działu przedszkolnego w Poradni - Pani mgr Joanny Kardasz.

Dziękujemy za liczne przybycie i uczestnictwo w spotkaniu.