W dniu 24 czerwca 2011 r. w białostockim kinie Forum odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs "Społeczna Dusza". Wśród tegorocznych laureatów znalazł się Gabriel Rogowski, który został uhonorowany tym zaszczytnym tytułem, za inicjatywę i konsekwencję w propagowaniu idei honorowego krwiodawstwa oraz wieloletnie działanie na rzecz koszykówki.

Konkurs "Społeczna Dusza” jest adresowany do wszystkich pracowników administracji publicznej oraz jednostek jej podległych z terenu miasta Białegostoku. Ideą Konkursu jest wyróżnienie tych osób, które poza zajęciami zawodowymi poświęcają swój czas na działalność społeczną i charytatywną, by ukazać sylwetki osób, które służąc swą wiedzą i doświadczeniem zawodowym pomagają innym.

Do udziału w tegorocznej odsłonie Konkursu zaproszeni zostali również pracownicy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz innych jednostek administracji publicznej na terenie Białegostoku. Laureatów IV edycji konkursu wybrano spośród 26 zgłoszonych urzędników białostockiej administracji publicznej. Konkurs został zorganizowany w ramach Dni Białegostoku, a także ogólnopolskiej kampanii Czerwiec Aktywnych Społeczności.

Laureatami IV edycji konkursu zostali:

Gabriel Rogowski - za inicjatywę utworzenia nowej witryny internetowej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi zawierającą autorski program obliczania ilość oddanej krwi, kreatywność w propagowaniu honorowego krwiodawstwa – udział w nagraniu klipu filmowego upowszechnianego w placówkach oświatowych, pan Gabriel zdał ponad 30 litrów krwi;

Społeczna Dusza 2011 - Gabriel Rogowski

 

Marta Sasimowicz - za poruszające inspirowanie mieszkańców Białegostoku do realizowania marzeń dzieci zagrożonych śmiertelną chorobą poprzez aktywność w Fundacji "Mam marzenie";

Tomasz Czubaty - za tworzenie w Białymstoku możliwości integracji dzieci, młodzieży i rodzin poprzez udział w otwartych imprezach plenerowych organizowanych przez Fundusz Białystok Ojcu Świętemu takich jak Festyn Rodzinny Białystok Ojcu Świętemu, koncert "Z życia do życia";

Krzysztof Ostrowski - za wytrwałość i konsekwencję w wychowywaniu kolejnych pokoleń instruktorów harcerskich - wychowawców młodzieży metodą harcerską opartą na zasadach partnerstwa, aktywnego uczestnictwa, współdziałania i pozytywnej rywalizacji;

Maciej Żywno - za inicjatywę i konsekwentną realizację Rajdu Pieszego Activus dla dzieci i młodzieży ze świetlic socjoterapeutycznych, za konsekwentne wspieranie idei wolontariatu.