9 listopada 2018 roku odbyło się szkolenie pracowników Poradni, które przeprowadziła mgr Anna Gawryluk – doradca metodyczny szkolnictwa specjalnego i integracyjnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z aktualną podstawą kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną i znaczną.

Rodziców zainteresowanych podnoszeniem kompetencji wychowawczych prosimy o zgłaszanie chęci udziału w warsztatach w ramach "Szkoły dla Rodziców"*.

Zajęcia będą prowadzone na terenie naszej Poradni w dwóch grupach:

  • porannej - godz. 9-12 oraz
  • popołudniowej - godziny do uzgodnienia.

Zgłoszenia należy wypełnić i pozostawić w Punkcie Obsługi Klienta pok.12 w godz. 8.00-11.00 lub 13.00-16.00

* Cykl warsztatów przewiduje 10 spotkań - 1 raz w tygodniu.

Od września do listopada 2018 roku pracownicy poradni przeprowadzają na terenie podległych placówek rozpoznanie potrzeb logopedycznych i badania prognostyczne mające na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

Wizyty realizowane są po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez dyrekcję placówki.

PRZYJMOWANIE I WYDAWANIE DOKUMENTÓW
POKÓJ NR 12
w godzinach:
8:00 - 11:00
oraz
13:00-16:00

Szanowni Państwo, Dyrektor Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA Klanza Oddział Białostocki mgr Anna Tuszyńska, uprzejmie informuje, że trwa rekrutacja do kolejnej grupy terapeutycznej w ramach Placówki Intensywnej Opieki Terapeutycznej dzieci i młodzieży - mieszkańców miasta Białegostoku. W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z ofertą w/w placówki. Liczba miejsc w grupie jest ograniczona, a rozpoczęcie zajęć zaplanowano na wrzesień. Więcej informacji w dokumencie poniżej:
Placówka Intensywnej Opieki Terapeutycznej "Na ratunek outsiderom"
Szanowni Państwo, w piątek, 24 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edytą Bielak–Jomaa zaprezentowała poradnik dotyczący ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.
Materiały do pobrania ze strony MEN pod adresem: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ochrona-danych-osobowych-w-szkole-poradnik-uodo-i-men.html

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane tematem indywidualnego nauczania do lektury artykułu zamieszczonego na stronie internetowej Stowarzyszenia Nie-Grzeczne Dzieci w ramach projektu "Wszystko Jasne" po adresem: http://www.wszystkojasne.waw.pl/co-zamiast-nauczania-indywidualnego-w-szkole/

Mamy nadzieję, że w ten sposób łatwiej będziecie się Państwo orientować jakie zmiany zaszły w ostatnim czasie w nauczaniu indywidualnym i dlaczego od września 2018 roku nie będzie ono już mogło odbywać się w szkole. Zapraszamy do lektury.

Drodzy Rodzice, rozpoczynamy cykl zajęć psychoedukacyjnych „Spotkania z Leonem” dla dzieci w wieku 5-7 lat.

Celem zajęć jest nauka radzenia sobie w relacjach z rówieśnikami poprzez:

  • pogłębienie świadomości własnych uczuć,
  • uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób,
  • poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości,
  • naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
  • uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym, - poznanie zasad dobrej współpracy z innymi.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (czwartki godz. 15). Planowanych jest 11 spotkań – o terminie pierwszego spotkania osoby zainteresowane zostaną powiadomione telefonicznie. ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE!

Prowadząca: mgr Katarzyna Sosińska – psycholog

6 marca 2018 roku po raz kolejny obchodzić będziemy Europejski Dzień Logopedy.

Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem: "Komunikowanie się nie tylko słowami..." i zwracają szczególną uwagę na komunikację wspomagającą i alternatywną.

Nasza Poradnia włącza się w obchody logopedycznego święta. Z tej okazji zapraszamy wszystkich chętnych na bezpłatne konsultacje logopedyczne w dniach: 5, 6, 8 i 9 marca 2018 roku w godzinach 10.00 – 16.00.
Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umówienie wizyty pod numerem 85 744 53 50.
Terapią SI objęte są dzieci od 4 do 9 roku życia z dokonaną aktualną indywidualną oceną procesów integracji sensorycznej . Wymagane jest też zaświadczenie od lekarza odnośnie przeciwwskazań – zgody na terapię SI. Obowiązuje kolejka osób oczekujących. W przypadku dzieci oczekujących na terapię możliwe jest do 5 spotkań – konsultacji terapeutycznych lub uczestnictwo w zajęciach stymulujących rozwój dziecka z elementami SI.

Zajęcia  odbywają się NIEODPŁATNIE, regularnie 1 x w tygodniu. Terapia prowadzona jest przez wykwalifikowanych terapeutów integracji sensorycznej. Terapią obejmujemy dzieci pozostające pod opieką naszej poradni oraz nie korzystające z terapii SI w innych ośrodkach.

Dysponujemy bogato wyposażoną salą, spełniającą standardy pod względem funkcjonalności i co ważne metrażu.

Stawiamy na sukces dziecka w czasie terapii, u którego podstaw leży motywacja dziecka do pracy i współpraca z rodzicami oraz z innymi specjalistami zaangażowanymi w proces terapeutyczny.